Vagistop ginecologico ST 106 rev 04

34

Vagistop ostetrico ST 120 rev 01

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBGIN-TR (jinekolojik alet yaglama jeli)

Jinekolojik ürünler için Yağlandırıcı Jel

-Hiçbir spermisid içermez.

– Dağılmaz.

-Leke bırakmaz.

– Asit PH’ı taşımaz.

– Suda çözünebilir.

Kullanım talimatı: Önce ince bir tabaka jeli gerecin yüzeyine uygulayınız. Daha sonra giriş işlemini gerçekleştiriniz.

FISSY (sitolojik tespit sipreyi)

Sitolojik sabitleyici sprey

COD: 720202 125 ml Sprey Şişesi

COD: 720203 250 ml Sprey Şişesi

Kullanım: Uzun süreli muhafaza için sitolojik örneği yanlardan sabitler.

Materyaller:  Ürün özellikleri:   Renk: Transparan

Kıvam: sıvı

Koku: standart

İtici: gazsız

Bileşim: alkol bazlı, filmli

Özgül ağırlık: 20°C’de 0.796 + 0.5

Deiyonize H2O ile PH: 7+ 0.5

Ambalajı: Kapaklı Sprey Şişesi 125 veya 250ml

Kutular: 125 ml – 31 x 10 x 14 cm – 12 adet/kutu

250 ml – 19 x 24.5 x17 cm – 12 adet/kutu

Sterilizasyon: 12 aylık ürün ömrü

NOT:

Ürünü mikroskop lamından 20cm uzaklıkta tutarak spreyleyin. Ürünün az miktarda uygulanması, örnek hücrelerin renk ve kalite değişimi olmadan iyi bir şekilde sabitlenmesi için yeterlidir. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez. Bileşimi transparan, alkol bazlı ve su veya çözücü içerisinde çözünebilirdir.

Bu belgenin içeriği RI.MOS. malıdır, yeniden oluşturulamaz ve/veya içeriği izin verilmediği sürece üçüncü bir kişiyle paylaşılamaz.

INTRACURETTE (aspüratör ucu/karman kanul/karman ucu)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Rahim içi emme küreti – Karman tipi
COD.720114/115/116/117/118/119/120/156/157
Sert düz rahim içi emme küreti
COD.720164/121/122/123/124/125
Sert eğri rahim içi emme küreti
COD.720167/126/127/128/129/130

Kullanma talimatı

Uterin derinliğini ölçün. Gerekliyse rahim boşluğunu genişletin. INTRACURETTE’i vajinal kanaldan uterusun içine doğru fundusa kadar sokun. Küreti emme sistemine takın. Uterus kaviteyi doğru şekilde aspire etmek için küreti 360° döndürün. Bu işlemi iki veya üç kez tekrarlayın. Döndürme hareketini sürdürürken INTRACURETTE’i uterustan çıkarın. Kullanımdan sonra atın.

Uyarı: Küreti yanlara doğru hareket ettirmeyin. Histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

CHIBA (lokal anestezi iğnesi) WETSCOTT (mikro doku biyopsi iğnesi) FRANSEEN (kritik mikro doku biyopsi iğnesi)

FRANSEEN (FR****)

SİTOLOJİK YUMUŞAK DOKU BİYOPSİLERİ İÇİN ASPİRASYON İĞNELERİ

Kullanma talimatı:

 1. İğneyi yavaşça biyopsi yapılacak bölgeye kadar dokuya batırın.
 2. Koruyucu kapağı ve kateter ucunu çıkarın.
 3. İğneyi bir şırıngaya takın (luer kilit bağlantısı) ve gerekli miktarda sıvı aspire edin.
 4. İğneyi yavaşça çıkarın.
 5. Bu prosedürün ardından, tüm gereçler ve malzemeleri potansiyel kontamine maddeler ile ilgili gerekli önlemleri dikkate alarak ayırın.
 6. Atmadan önce, iğneyi koruyucu kutusuna koyun.
 7. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde tıbbi atıklarla birlikte atın.

NOT: Westcott iğnesinin kanülü yandan deliklidir.

İğne batırılıp madren çıkarıldıktan sonra kanülün kendi etrafında döndürülmesi histolojik analiz için az miktarda doku alınabilmesini sağlar.

Uyarı:

 • Yalnızca uzman hekimlerce kullanılmalıdır. RIMOS, gerecin uygunsuz ve yanlış kullanımı veya uzman olmayan personelce kullanımı halinde hastada meydana gelebilecek zararların sorumluluğunu kabul etmez.
 • Tarif edilen prosedür yalnızca kılavuz niteliğindedir: gerecin kullanımı hekimin kendi klinik eğitimine dayalı olmalıdır.
 • Tek kullanımlık, pirojenik olmayan, steril gereç: tekrar kullanılmamalı, sterilize edilmemeli ya da herhangi bir şekilde yenilenmemelidir.
 • Kullanmadan önce paketin hasarlı olup olmadığını ve ürünün son kullanma tarihini kontrol edin.
 • Paket açılmışsa, zarar görmüşse veya ıslaksa ürünü kullanmayın.
 • Serin ve kuru bir yerde saklayın. Işık ve yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.

AINSEWHITE (ıuı mandrensiz inseminasyon kanülü/katateri)

Kullanma talimatı

Spekülümü yerleştirin ve rahim boşluğundaki mukusu temizleyin. Şırıngayı taze sperm ile doldurun. Şırıngayı kanülün dişi bağlantı elemanına yerleştirin. AINSEWHITE’ı rahim boşluğundan uterus fudusuna doğru iterek yerleştirin ve spermi geri akmasını önlemek için yavaş ve kısa aralıklarla enjekte edin. Hastayı yatar pozisyonda 15-20 dakika dinlendirin.

Uyarı: Perforasyon riskine karşı histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

 

FERTIRAM ürünleri suni döllemeye uygun biyouyumlu materyallerden üretilmiş, MEA & LAL tarafından test edilmiş ve Beta ile sterilize edilmiştir.

AINSEGREY (ıuı mandrenli yumşak cm işaretli inseminasyon kanülü/katateri)

Kullanma talimatı

Spekülümü yerleştirin ve rahim boşluğundaki mukusu temizleyin. AINSEGREY kanülünü rahim boşluğundan uterus fudusuna doğru iterek yerleştirin. Şırıngayı taze sperm ile doldurun. Madreni kanülün içinden yavaşça çıkarın. Şırıngayı rahim içi kanülüne yerleştirerek spermi geri akmasını önlemek için yavaş ve kısa aralıklarla enjekte edin. Hastayı yatar pozisyonda 15-20 dakika dinlendirin.

Uyarı: Perforasyon riskine karşı histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

FERTIRAM ürünleri suni döllemeye uygun biyouyumlu materyallerden üretilmiş, MEA & LAL tarafından test edilmiş ve Beta ile sterilize edilmiştir.

 

VILLORAM (chorionik villus örnekleme iğnesi)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Koryonik villus örnekleme iğnesi
COD: 770231

Kullanma talimatı

Örneklenecek bölüm: ultrasonla belirlenmiş trofoblast

Trofoblast belirlendikten ve abdomen dezenfekte edildikten sonra ultrason probunu steril bir kılıfın içine yerleştirin ve steril bir biyopsi adaptörüne takın. Bu işlem, tüm örnekleme prosedürü boyunca iğnenin ultrason görüntülerinde görünmesini sağlar. Adaptör yardımıyla bir kılavuzlu iğne yerleştirin ve iğnenin izlediği yolu miyometriyuma ulaşana kadar izleyin. Kılavuzlu iğnenin madrenini çıkarın ve örnekleme iğnesini madren olmadan kılavuzlu iğnenin içine yerleştirin. Ultrason kontrolünde örnekleme iğnesini trofoblastın içine doğru itin. Örnekleme iğnesini aspiratöre ya da şırıngaya takın. Trofoblastın içinde küçük hareketlerle ileri geri hareket ettirerek koryonik villusu aspire edin. Prosedürün sonunda fetüsün kalp atışlarını kontrol edin.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

SOFTINJECTOR (6 Fr – 5Fr) (yumuşak hsg kanülü)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Yumuşak kateterli histerosalpingografi / sonohisterografi uterin injektörü
COD. 720226 – 720240

Kullanma talimatı

Lütfen dikkat ediniz: balonun asimetrik olarak şişmesi gerecin doğru kullanımıyla uyuşmaz. Gereç uterin kaviteye yerleştirildikten sonra simetrik bir şekil almalıdır.

1. Rahim boşluğunu spekulum kullanarak açın ve dezenfektan bir sıvıyla temizleyin.

2. Uterus derinliğini ölçmek için histometri uygulayın.

3. SOFTINJECTOR’ı steril torbadan çıkarın ve (bir şırıngayla şişirip söndürerek) balonun sağlamlığını kontrol edin.

4. Kataterin ucunu ve balonu kayganlaştırın; kateteri, vajinal kanaldan uterin kavitenin içine doğru nazikçe iterek yerleştirin. Uyarı: Kateter belirlenen azami derinliğin 1 cm altına yerleştirilmelidir. Kateteri, ayarlanabilir pozisyoner (belirlenen derinliğin 1 cm altına yerleştirilen), dış osa dayanıp durana kadar ileri doğru itin.

5. Balonu tek yönlü valf ile 2 cc’lik hava ile nazikçe şişirin. Balonun şiştiği, dış tamponun tek taraflı valfla birleşmesiyle görsel olarak saptanabilir. (Uyarı! Firma önerilen azami şişirme hacminin aşılması durumunda meydana gelebilecek balon patlamalarından sorumlu değildir).

6. Kateteri iyice yerleştirebilmek için ayarlanabilir pozisyoneri dış osa yaslanacak şekilde nazikçe ileri doğru itin. Bu işlem, operasyonun güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

7. Uterus ve Fallopian tüplerini görmek için kontrast maddeyi (veya sonohisterografi esnasında fizyolojik çözeltiyi) kateterin ikinci bölümünden enjekte edin. Gerekirse kateteri klipsle kapatarak akışı durdurun.

8. Prosedürün sonunda, balonu söndürmek için şırıngayı birkaç saniyeliğine valfa takın. Ayarlanabilir pozisyoneri başparmağınızla geri çekin ve kateteri çıkarın.

 

Uyarı: Uterin fundus perforasyonunu önlemek için yalnızca histometri uyguladıktan sonra kullanılmalıdır. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

ROVAC (aspüratör hortumu)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Aspirasyon seti
COD:  720133 – 720134

Kullanma talimatı

Boruyu özel konnektörle aspiratöre takın. Seçilen kanülü döndürme koluna sıkıca sabitleyin. Deliği açmak için, kolun üzerindeki halkayı geriye doğru hareket ettirin. Kanülü uterusun içine sokun ve aspiratörün çalıştırma düğmesine basın. Deliği kapamak ve emme kuvveti oluşturmak için halkayı ileri doğru hareket ettirin. Uterin kaviteyi boşalana kadar aspire edin. Gerekirse tüm plasental dokunun çıkarıldığından emin olmak için uterusun duvarını küretle kolu 360° döndürerek kazıyın. Prosedürün ardından bütün sistemi atın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

RIGIDINJECTOR (7Fr – 6 Fr – 5Fr) (aspüratör hortumu)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Sert kateterli histerosalpingografi / sonohisterografi uterin injektörü
COD: 720251 – 720225 – 720239

Kullanma talimatı

Lütfen dikkat ediniz: balonun asimetrik olarak şişmesi gerecin doğru kullanımıyla uyuşmaz. Gereç uterin kaviteye yerleştirildikten sonra simetrik bir şekil almalıdır.

1. Rahim boşluğunu spekulum kullanarak açın ve dezenfektan bir sıvıyla temizleyin.

2. Uterus derinliğini ölçmek için histometri uygulayın.

3. RIGIDINJECTOR’ı steril torbadan çıkarın ve (bir şırıngayla şişirip söndürerek) balonun sağlamlığını kontrol edin.

4. Kataterin ucunu ve balonu kayganlaştırın; kateteri, vajinal kanaldan uterin kavitenin içine doğru nazikçe iterek yerleştirin. Uyarı: Kateter belirlenen azami derinliğin 1 cm altına yerleştirilmelidir. Kateteri, ayarlanabilir pozisyoner (belirlenen derinliğin 1 cm altına yerleştirilen), dış servikse dayanıp durana kadar ileri doğru itin.

5. Balonu valf ile 2 cc’lik hava ile nazikçe şişirin. (Uyarı! Firma önerilen azami şişirme hacminin aşılması durumunda meydana gelebilecek balon patlamalarından sorumlu değildir). Kateteri iyice yerleştirebilmek için ayarlanabilir pozisyoneri dış osa yaslanacak şekilde nazikçe ileri doğru itin. Kateter in durduğu pozisyon uterusu güvenli ve atravmatik bir şekilde kapattığından gerekli işlemler yapılabilir.

6. Uterus ve Fallopian tüplerini görmek için kontrast maddeyi (veya sonohisterografi esnasında fizyolojik çözeltiyi) kateterin ikinci bölümünden enjekte edin. Gerekirse kateteri klipsle kapatarak akışı durdurun.

7. Prosedürün sonunda, balonu söndürmek için tek yapmanız gereken valfı açmak. Ayarlanabilir pozisyoneri başparmağınızla geri çekin ve kateteri çıkarın.

Uyarı:  Uterin fundus perforasyonunu önlemek için yalnızca histometri uyguladıktan sonra kullanılmalıdır. Gereç ftalat içermektedir fakat gebe kadınlarda ve çocuklarda kullanılmaz. Eğer yanlışlıkla gebe bir kadında kullanılsa bile, kullanım süresi kısa olduğundan hastanın sağlığına zarar vermez. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

RAMSPATULA

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Ayre’s spatülü
COD: 720163 (plastik – steril)
COD: 720186 (ahşap – steril)
COD: 720194 (ahşap – ambalajsız)

Kullanma talimatı

Vajinal kanalı spekulum kullanarak genişletin ve rahim boşluğunu açın. Spatülün ucunu vajinal kanala nazikçe sokun ve dikkatlice 360° döndürerek ektoserviks, transformasyon bölgesi ve alt endoserviksten hücre alın. Spatül, tüm bu döndürme işlemi boyunca rahim boşluğu ile sürekli temas halinde bulunacağından atladığı segment olmayacaktır. Toplanan hücreleri mikroskop lamına aktarın. Örneği hemen FISSY (sitolojik sabitleyici sprey) ile sabitleyin. RAMSPATULA’yı atın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

RAMPIPELLA (pipella)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Endometrial örnekleme gereci
COD: 720196 – 720218

Kullanma talimatı

RAMPIPELLA’yı vajinal kanaldan endometrial kavitenin içine doğru uterin fundusuna kadar nazikçe iterek yerleştirin. Kateter ucu üzerindeki kılıfı sabit tutarak durana kadar geriye doğru sıyırın. Bu işlem gerecin içinde negatif basınç yaratır. Kateter ucunu tamamen büzüşük halde bırakın. Kılıfı başparmağınız ve diğer parmaklarınızın arasında çevirerek kendi etrafında döndürürken bir yandan da kılıfın ucunu fundus ve internal os arasında öne arkaya doğru hareket ettirin. Bu işlem esnasında doku kılıfın içine doğru girmelidir. Örnek toplayıcıyı çıkarın ve distal ucu kesin. Örneği fiksatifin içine aktarmak için kateter ucunu yavaşça tamamen kılıfın içine doğru itin. Kullanımdan sonra gereci atın.

Uyarı: Perforasyon riskine karşı histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

RAMISTER (rahim ölçer/histometre)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Histerometre
COD: 720108

Kullanma talimatı

Sondayı yavaşça dış ostan uterus fundusuna kadar yerleştirin. Perforasyona sebebiyet vermemek için çok dikkatli olun. Uterus derinliğini doğrudan sondanın üzerindeki santimetre işaretlerine bakarak belirleyin. Sondayı kullandıktan sonra atın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

RAMCURETTE (kürtaj kanülü)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Aspire endometrial örnekleme küreti
COD: 720109-720110-720111-720211

Kullanma talimatı

Şırıngayı doğrudan küretin beyaz luer bağlantısına takın. Küreti vajinal kanaldan uterusun içine doğru yerleştirin. Endometrial küretaja başlayın, ardından aspire edin. Küreti çıkarın ve örneklenen maddeyi saklayın. Alternatif bir örnekleme yöntemi de vardır: önce uterin kaviteyi kürete takılı bir şırınga yardımıyla solüsyonla yıkayın. Tüple birlikte verilen mavi sistemi kürete takın ve emme pompasıyla aspire edin. Prosedürün sonunda küreti uterustan çıkarın. Örnek tüpe toplandıktan sonra tüpü stoper ile kapatın ve hastanın bilgilerini üzerine etiketleyin.

Uyarı: Perforasyon riskine karşı histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

RAMCOVER

Vajinal Prob Koruyucu
COD: 800401

Kullanma Talimatı

1- RAMCOVER’ı paketinden çıkarınız.

2- Kuru durumdaki dönüştürücünün tepe noktasına erişinceye kadar kılıfı rüloyu açarak geçiriniz. Koruyucunun üzerine bir miktar jel uygulayınız; yağlama malzemesi ya da ultrason ileticisi ürün de işe yarayacaktır. Dönüştürücü aletin vajinaya girmesi ile beraber; RAMCOVER, ultrason için gerekli optimal iletimi sağlayacaktır.

3- Hijyenik ve güvenli çıkarma için RAMCOVER’ı ters düz ederek çıkarınız.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

RAMCLAMP (göbek klempi/göbek kordonu kelepçesi)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Göbek kordonu kelepçesi
COD: 720216

Kullanma talimatı

Her kullanımdan önce mutlaka kilit sisteminin hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı ise, kullanmayın.

Göbek kordonunu kelepçenin ortasına yerleştirin. Kelepçeyi kapatın kilitlenip çıt sesi geldiğinden emin olun ve kordonu kesin.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

(Under the picture, please put the translation of “check the integrity of locking system before use”: “Kullanmadan önce kilit sisteminin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.”

RAMBRUSH (smear fırçası)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Endoservikal örnekleme fırçası
COD: 720105 – 720106

Kullanma talimatı

Vajinal kanalı spekulum kullanarak genişletin ve rahim boşluğunu açın. Kılları açıkta bırakarak fırça kısmını nazikçe endoservikse sokun. Kendi etrafında bir kez döndürün ve endoserviksten çıkarın. Fırçayı lamın yüzeyi üzerinde döndürmek suretiyle örneği mikroskop lamına aktarın. Örneği hemen FISSY (sitolojik sabitleyici sprey) ile sabitleyin. RAMBRUSH’ı atın.

Uyarı: RAMBRUSH’ı endometrial örnekleme için kullanmayın. Gebe hastalara uygularken nazik davranın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

MININJECTOR (uterus katateri)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Sonohisterografi uterin injeksiyon kateteri
COD: 770314

Kullanma talimatı

Aşağıdaki prosedür transvajinal ultrason ile gerçekleştirilmelidir.

1. Rahim boşluğunu spekulum kullanarak açın ve dezenfektan bir sıvıyla temizleyin

2. Kateteri uterin kavitenin içine doğru sokarken, herhangi bir sıvının geri akmasını önlemek için bir yandan da sert tüpü (5) ileri doğru itin ve stoperi (3) rahim boşluğuna yerleştirin. Kateterin (2) üzerindeki santimetre işaretleri kateteri doğru şekilde yerleştirmenize yardımcı olacaktır.

3. Şırıngayı katetere takın ve salin solüsyonunu yavaşça uterusa enjekte edin.

4. Prosedürün sonunda kateteri uterin kaviteden çıkarın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

 

IRRIVAG

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Vajinal irrigasyon kanülü
COD: 770221

Kullanma talimatı

Kanülü istenilen vajinal derinliğe ulaşılana kadar nazikçe ilerletin. Yeşil erkek konnektörü irrigasyon tüpüne takın. İrrigasyon işlemini gerçekleştirin. Kanülü nazikçe vajinadan çıkarın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

HOOKRAM

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Jinekolojik Çengel
COD: 720173

Kullanma talimatı

Rahim boşluğunu açın. Çengeli sokun ve dokuları mobilize etmek veya rezidü çıkarmak için en uygun pozisyona yerleştirin.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

HANDLIN (rahim dönderici/uterin manipülatör enjektör)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Uterin manipulatörü / enjektörü
COD: 720199

Kullanma talimatı

1. Rahim boşluğunu spekulum kullanarak açın ve dezenfektan bir sıvıyla temizleyin.

2. Uterus derinliğini ölçmek için histerometri uygulayın.

3. Rahim ağzını genişletin. (5 ½ hegar)

4. Manipulatörü steril torbadan çıkarın ve (bir şırıngayla şişirip söndürerek) balonun sağlamlığını kontrol edin.

5. Kataterin ucunu ve balonu kayganlaştırın; manipulatörü, vajinal kanaldan uterin kavitenin içine doğru nazikçe iterek yerleştirin. Uyarı: Kateter belirlenen azami derinliğin 1 cm altına yerleştirilmelidir. Kateteri, ayarlanabilir pozisyoner (belirlenen derinliğin 1 cm altına yerleştirilen), dış servikse dayanıp durana kadar ileri doğru itin.

6. Balonu 11 cc’lik hava ile 20 mm’lik azami genişliğe erişene kadar nazikçe şişirin.

7. Servikal stoperi nazikçe ileri doğru itin. Kateter, şişmiş balon ve servikal stoperin arasında sağlamca dursun. Manipulatörü başparmağınızla kilitleyin. Bu noktada, kateter doğru pozisyondadır; güvenli ve atravmatik uterus manipulasyonu yapılabilir.

8. Uterus ve Fallopian tüplerini görmek için kontrast maddeyi kateterin ikinci bölümünden enjekte edin.

9. Prosedürün sonunda, şırıngayı tek yönlü valfa takarak balonu söndürün. Manipulatörün kilidini başparmağınızla açın ve kateteri nazikçe çıkarın.

Uyarı: Herhangi bir uterus perforasyonunu önlemek için yalnızca histerometri uyguladıktan sonra kullanılmalıdır. Kullanırken kilit sisteminin altındaki sıkmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

*YENİDEN STERİLİZE EDİLDİĞİ TAKDİRDE, GEREÇ BOZULABİLİR*

FUNIRAM (cordosentez iğnesi)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Kordosentez iğnesi
COD: 770230

Kullanma talimatı

Doğru bir kordosentez prosedürü uygulamak için, kordon insersiyon noktasının yerinin tam olarak belirlenmesi, bu nokta fetus kanı örneği alınan nokta olduğundan çok önemlidir. Kordon insersiyon noktasının belirlenemediği hallerde, örnekleme kordon kıvrımından yapılabilir. Kordon insersiyon noktası ultrasonla belirlendikten sonra abdomeni dezenfekte edin ve delinecek bölgeyi steril örtülerle sınırlandırın. Ultrasonik probu steril bir kılıfın içine yerleştirin ve steril bir biyopsi adaptörüne takın. Bu işlem, ultrason görüntüleri sayesinde iğneyi tam olarak kordon insersiyon noktasına batırmanıza yardımcı olur. Annenin abdomeninde delinecek noktayı belirleyin ve ultrason kılavuzlu iğneyi batırın. İğneyi kordon insersiyon noktasında durdurun ve madreni çıkarın. Örnekleme iğnesini madren olmadan ultrason kılavuzlu iğnenin içine yerleştirin ve kordon damarına batırın. Fetus kanını 2ml’lik şırınga ile aspire edin ve Coulter Analizörü ile kontrol edin.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

ENDORAM (histolojik endometerial biyopsi küreti)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Endometrial biyopsi küreti
COD: 720112

Kullanma talimatı

Prosedüre başlamadan önce, dış kılıfı eşkenar dörtgen şeklindeki ucun üzerini kaplayacak şekilde kaydırın. Yalnızca en uçtaki küçük topu dışarıda bırakın. ENDORAM’ı vajinal kanaldan uterin kaviteyenin içine doğru yerleştirin ve eşkenar dörtgen şeklindeki ucu açıkta bırakmak için kılıfı geriye doğru sıyırın. uterin duvarını doğru şekilde kazıyabilmek için küreti 360° sola ve sağa döndürün. Kılıfı ileri doğru yine eski pozisyonuna getirin. ENDORAM’ı uterustan çıkarın. Eşkenar dörtgen ucu çıkararak örneği mikroskop lamına aktarın ya da küretin ucunu bir tüpün içine atarak yıkayın.

Uyarı: Perforasyon riskine karşı histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

ENDOFLOWER (endometerıal örnekleyici)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Endometrial örnek toplayıcı
COD: 720241

Kullanma talimatı

Gereci uterus’a yerleştirmeden önce, şemsiye şeklindeki ucu uygulama iğnesinin içine doğru çekin ve pozisyoneri istenilen derinliğe doğru ilerletin. ENDOFLOWER’ı vajinal kanaldan uterus’a doğru yerleştirin. Gereç düzgünce yerleştirildikten sonra şemsiye şeklindeki ucu tamamen dışarı çıkarın. Bir elinizle gereci saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürürken diğer elinizle uygulama iğnesini tutun. Gerecin hareketli kollarının üzerindeki delikler sayesinde geleneksel gereçlerden çok daha fazla örnek hücre toplayabilirsiniz. Prosedürün ardından, gereci uterustan çıkarmadan önce şemsiye şeklindeki ucu uygulama iğnesinin içine çekin.

Uyarı: Histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

ENDOCIC (çelik pistonlu endometerial örnekleyici)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Çelik pistonlu endometrial örnek toplayıcı
COD: 720195

Kullanma talimatı

ENDOCIC’i vajinal kanaldan endometrial kavitenin içine doğru uterin fundusuna kadar nazikçe iterek yerleştirin. Kateter ucu üzerindeki kılıfı sabit tutarak durana kadar geriye doğru sıyırın. Bu işlem gerecin içinde negatif basınç yaratır. Kateter ucu tamamen büzüşük halde bırakın. Kılıfı başparmağınız ve diğer parmaklarınızın arasında çevirerek kendi etrafında döndürürken bir yandan da kılıfın ucunu fundus ve internal os arasında öne arkaya doğru hareket ettirin. Bu işlem esnasında doku kılıfın içine doğru girmelidir. Örnek toplayıcıyı çıkarın ve distal ucu kesin. Örneği fiksatifin içine aktarmak için kateter ucu yavaşça tamamen kılıfın içine doğru itin. Kullanımdan sonra gereci atın.

Uyarı: Histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

ENDOBLOK (endoservikal anestezi iğnesi)

Tek kullanımlık steril obstetrik ve jinekolojik gereçler

Intraservikal blok iğnesi
COD: 720208

Kullanma talimatı

 • Vajinal kanalı genişletin.
 • İğneyi vajinal kanaldan sokun ve anestezi işlemi için intraservikal bölgeye yerleştirin.
 • A konnektörünü şırıngaya takın ve anesteziyi enjekte edin.
 • Enjeksiyondan sonra iğnenin koruyucu başlığını B takın ve atın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

CERVIRAM (sitolojik endometerial örnek toplayıcı)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Endometrial örnek toplayıcı
COD: 720113

Kullanma talimatı
Prosedüre başlamadan önce  “V” şeklindeki bıçakların dışındaki koruyucu kılıfı, yalnızca ucundaki küçük topçuğu dışarıda bırakacak şekilde kaydırın. CERVIRAM’ı vajinal kanaldan uterin kavitenin içine doğru iterek yerleştirin ve bıçakları çıkarmak için kılıfı geriye doğru sıyırın. Uterin duvarını doğru şekilde sıyırmak için gereci sola ve sağa 360° döndürün. Kılıfı tekrar eski haline getirin. CERVIRAM’ı uterustan çıkarın. Bıçakları gereçten çıkarın ve örneği mikroskop lamına aktarın ya da gerecin ucunu bir tüpün içine atarak yıkayın.

Uyarı: Perforasyon riskine karşı histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

CERVIBLOK (paraservikal anestezi iğnesi)

Tek kullanımlık steril obstetrik ve jinekolojik gereçler

Paraservikal blok iğnesi
COD:  720209 – 720210

A Dişi Luer Kilit Konnektörü
B Koruyucu kapak

Kullanma talimatı

 • Vajinal kanalı genişletin.
 • İğneyi vajinal kanaldan sokun ve anestezi işlemi için paraservikal bölgeye yerleştirin.
 • A konnektörünü şırıngaya takın ve anesteziyi enjekte edin.
 • Enjeksiyondan sonra iğnenin koruyucu başlığını B takın ve atın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

AMNIORAM (amnıosentez iğneleri)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Transabdominal amniyosentez iğnesi
COD: 770212 – 770228 – 770222 –770224 – 770201 – 770226 
770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232

Kullanma talimatı

İğneyi paketten çıkarın. Prosedüre başlamadan önce kapağın kancasının doğru şekilde takıldığından emin olun.

Stoperi kanülün üzerindeki doğru noktaya yerleştirin. Stoperi muhtemel bir çıkış olmaması için sıkıca tutun ve iğnenin üzerindeki koruyucu kapağı çıkarın. İğneyi abdomene amniyotik keseye ulaşana kadar dikey eksende batırın ve ultrasondaki çizgiyi (önceden belirlenen) takip edin. Madreni çıkarın ve iğnenin konnektörüne uygun bir şırınga (20cc önerilir) takın. İstenen miktarda amniyotik sıvı örneği elde edilene kadar şırıngaya yavaş ve hafif bir negatif basınç uygulayarak amniyotik sıvıyı aspire edin. Şırıngayı çıkarın, madreni tekrar iğneye takın ve iğneyi çıkarın. Amniyotik sıvıyı kuru, steril bir tüpe aktarın ve 37°C’de saklayın.

 Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

AMNIOPER (posh açacagı/amnıotik perferatör)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

Amniyotik zar perforatörü
COD: 720193

Kullanma talimatı

Parmaklarınızı vajinaya sokun ve amniyotik keseyi bulun. Perforatörü, amniyotik keseye ulaşana kadar, parmaklarınızın arasından vajinal kanala doğru kaydırın. Zarı yırtmak için bastırın ve kancayı nazikçe çekin. Perforatörü parmaklarınızın arasından geriye doğru kaydırarak çıkarın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.

AINSEBLUE – AINSEBLUE–T (ucu bükülebilen inseminasyon katateri/kanülü)

Kullanma talimatı

Spekülümü vajinal kanala yerleştirin ve rahim boşluğundaki mukusu temizleyin. Spermleri bir şırınga yardımıyla toplayın. Şırıngayı kanülün dişi konnektörüne yerleştirin. AINSEBLUE’yu rahim ağzından fundusun yakınındaki uterin kavitenin içine doğru iterek yerleştirin. Spermi, geri akmasını önlemek için yavaş ve kısa aralıklarla enjekte edin. Hastayı yatar pozisyonda 15-20 dakika dinlendirin. 

Uyarı: Perforasyon riskine karşı histerometrede belirtilen derinliği aşmayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın. 

FERTIRAM ürünleri suni döllemeye uygun biyouyumlu materyallerden üretilmiş, MEA & LAL tarafından test edilmiş ve Beta ile sterilize edilmiştir.

AMNIOCENT (cm işaretli amniosentez igneleri)

Tek kullanımlık steril jinekolojik gereçler

COD: 772004 / 772007 / 772006 / 772001 / 772002 / 772003 / 772005

Amniyosentez İğnesini Kullanma talimatı

İğneyi paketten çıkarın. Prosedüre başlamadan önce kapağın kilitlerinin doğru şekilde takıldığından emin olun. Stoperi kanülün üzerindeki gerekli noktaya yerleştirin. İğnenin üzerindeki koruyucu kapağı çıkarın ve stoperi sıkıca tutun. İğneyi amniyotik keseye ulaşana kadar ultrasondaki (önceden belirlenen) çizgiyi takip edebilmek için dikey eksende batırın. Madreni çıkarın ve uygun büyüklükte bir şırıngayı (20cc önerilir) iğneye takın. İstenen miktarda amniyotik sıvı örneği elde edilene kadar şırıngaya yavaş ve hafif bir negatif basınç uygulayarak amniyotik sıvıyı aspire edin. Şırıngayı çıkarın, madreni tekrar iğneye takın ve iğneyi çıkarın. Amniyotik sıvıyı kuru, steril bir tüpe aktarın ve 37°C’de saklayın.

Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın. Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın.